Ai Generated 7783344 1920

Fritaksretten jamfør ChatGPT

Jeg har i flere omganger bedt ChatGPT om redegjørelser for fritaksretten. Det finner jeg svært interessant som et mål for hvor god dette verktøyet er til å gi korrekte svar. …