I korte trekk: Som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen har jeg laget en spørreundersøkelse om fritak på religiøst, filosofisk og livssynsmessig grunnlag i skolen. Jeg ønsker svar fra så mange lærere som mulig, med så mange fag og fagkombinasjoner som mulig. Ikke bare KRLE. Både fra de som har erfaring med slike fritak og for dem som aldri har vært borti slike fritak.

Lenke til spørreundersøkelsen: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=R154E3HWSN3J

Litt om prosjektet

Mitt navn er Christian Lomsdalen og jeg er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og er tilknyttet lektorutdanningene på Universitet i Bergen. Jeg jobber med en doktorgrad om fritaksretten som vi finner i Opplæringsloven §2-3a knyttet til fritak og tilpasninger med tanke på religion, livssyn, og filosofiske overbevisninger. I den forbindelse har jeg et ønske om å gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse med lærere i norske grunnskoler. Det er også interessant å høre fra religiøse friskoler om tilpasninger de gjør, selv om de ikke må ta i mot fritak jamfør §3-12 i Privatskoleloven.

QR-kode til spørreundersøkelsen

Om fritaksretten

Fritaksretten gjelder i alle fag og for alle aktiviteter i skolen, og det er derfor interessant å høre fra så mange lærere, med så stor bredde i fag og fagkombinasjoner som mulig. Fra tidligere har vi begrenset med kunnskap om slike tilpasninger og slike fritak, slik at all informasjon som kommer frem i denne undersøkelsen vil være verdifullt. Uavhengig av om det er få eller mange slike saker hos den enkelte lærere eller på den enkelte skole. Du vil ikke bli bedt om å dele taushetsbelagte opplysninger.

Personvernhensyn

Prosjektet er registrert i RETTE som er Universitetet i Bergens system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Datainnsamlingen vil bli anonymisert, og det er også mulig for den enkelte informant å trekke seg fra prosjektet helt problemfritt. 

Stipendiatprosjektet gjennomføres underveiledning fra professor Marie von der Lippe ved Universitetet i Bergen og Geir Skeie ved Universitetet i Stavanger. Spørreundersøkelsen gjennomføres med bistand fra professor Pål Ketil Botvar ved Universitetet i Agder.

Mer om prosjektet

Om du ønsker kan du besøke denne nettsiden for mer informasjon om prosjektet: https://fritaksretten.no

Lenke til undersøkelsen: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=R154E3HWSN3J