Fokusgruppeforespørsel

Jeg er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og er tilknyttet lektorutdanningene på Universitet i Bergen. Jeg jobber med en doktorgrad om fritaksretten som vi finner i Opplæringsloven §2-3a knyttet til fritak og tilpasninger med tanke på religion. I den forbindelse har jeg et ønske om å gjennomføre et fokusgruppeintervju med lærere fra barne- og ungdomsskolen.

I forbindelse med mitt doktorgradsarbeid ønsker jeg å gjennomføre en fokusgruppesamtale med 3-5 lærere om didaktiske og pedagogiske tilpasninger som gjøres i undervisningen med bakgrunn i elevenes livssynstilhørighet eller (foreldrenes) filosofiske overbevisninger. Deltagerne vil ikke bli bedt om å dele taushetsbelagte opplysninger da det er de pedagogiske og didaktiske tilpasningene som er i fokus.  

Det er ønskelig med deltagere som er lærere i ulike fag, ikke bare religionsfaget, og gjerne fra ulike trinn. Det er ikke nødvendig med særskilt kjennskap til temaet, eller ulike tema. Det er også ønskelig med grupper av lærere fra skoler spredt ut over Norge.

Det vil bli gjort lydopptak av samtalen for databehandlingen. Samtalen vil ta rundt en time, kanskje litt mer om vi blir engasjerte. Jeg kommer gjerne til skolen for å gjøre opptaket der.

Prosjektet er registrert i RETTE som er Universitetet i Bergens system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter.

Jeg tar gjerne en samtale på 93083015 eller utveksler en e-post om dette på christian.lomsdalen@uib.no.

Meld din interesse her.