Paper levert på NCRE og EASR 2022

Paper avlevert på EASR 2022